Βραδινή φωτογραφία Εγκαταστάσεων Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων Aegean Γαλλικού