Φωτογραφίου Υπαλλήλου Εξυπηρέτηση που ανεφοδιάζει όχημα στο Πρατήριο υγρών καυσίμων Γαλλικού