ανδρικό χέρι που κρατάει μάνικα από αντλία καυσίμων την ώρα του ανεφοδιασμού